Read The Book of Goddesses & Heroines by Patricia Monaghan Free Online


Ebook The Book of Goddesses & Heroines by Patricia Monaghan read! Book Title: The Book of Goddesses & Heroines
The author of the book: Patricia Monaghan
Edition: Llewellyn Publications
Date of issue: January 28th 1990
ISBN: 0875425739
ISBN 13: 9780875425733
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 24.10 MB
City - Country: No data
Loaded: 2084 times
Reader ratings: 7.6

Read full description of the books:‎دوستانِ گرانقدر، زنده یاد بانو پژوهشِ بسیار خوب و نسبتاً کاملی را انجام داده است
‎بسیاری از موضوعاتی که در این کتاب آورده شده با اخبار و رویداد هایی که در کتبِ مرجع، خوانده بودم همخوانی داشت
‎در موردِ الهه های باستانی و اساتیری (اساطیری) یا همان خدایانِ از جنسِ دوست داشتنی و گرامیِ «زن» مطالبِ بسیار جالب و خواندنی را در کتاب آورده بود که سبب میشود تا پی به اهمیتِ «زن» در تاریخ و زندگیِ انسان هایِ باستانی بُرد
‎نویسنده در بینِ این مطالبِ تاریخی مهّم و البته جذاب، حتی به تاریخِ بی ارزشِ تازیانِ بیابانِ عربستان و بت هایِ آنها نیز اشاره کرده است
*****************************
‎دوستان عزیز و خردگرا، بت هایِ «لات»، «عزّی» و «منات» ... نزدِ اقوام و طایفه هایِ بزرگِ تازیانِ وحشی یا همان اعرابِ بیابانِ عربستان بسیار ارزشمند بودند و این 3 بت در کنارِ یکدیگر تشکیلِ دورۀ زندگیِ یک زنِ کامل را میدانند، بتِ «عزّی» جوانیِ زن، بتِ «لات» میانسالگیِ زن، بتِ «منات» سالخوردگی و مرگِ زن را در بر میگرفتند... که مراسمِ نیایشِ و بزرگداشتِ بتِ «منات» از بت هایِ دیگر پیچیده تر و دارایِ تشکیلاتِ بیشتری بوده است و مراسمِ حجِ امروزی در نزدِ عرب پرستان، از مراسمِ نیایشِ بتِ «منات» برداشت شده است و امروزه بتِ به تنهایی جایگزینِ آنها شده است
‎طبقِ گفته ها و اسنادِ این کتاب، پیامبرِ تازیان تا پیش از شکستنِ تمامی بتها و نگاه داشتن و به شهرت رساندن و اجبارِ سایرین در پرستشِ بتِ «اللهِ اکبر» بتِ «عزّی» را پرستش میکرد، زیرا نزدِ طایفۀ «قریش»، بتِ «عزّی» اهمیت و ارزشِ بیشتری نسبت به سایرِ بت ها داشت و محمّد نیز بارها به پای این بت سجده کرده بود و حتی پس از اسلام نیز، در مقابلِ دیدگان همه به خاک افتاد و سجده کرد و به ستایش از آنها پرداخت که به آیاتِ معروف است و بعدها متحرفانِ تاریخی گفتند که شیطان به جای جبرائیلِ موهوم، بر محمّد وحی کرده و او را مجبور به حمد و ستایش از 3 بتِ دختران، کرده است... در صورتیکه محمّد اینکار را با کمال هوشیاری انجام داده بود و بعدها فهمیده بود که چه اشتباهی کرده است.. و آن آیاتِ به اصطلاح شیطانی را منکر شد و حذف کرد... امّا روغن ریخته شده بر خاک را دیگر نمیتوان جمع نمود... حتی اگر امروزه عرب پرستان و مفسرانِ بیخرد، بارها با ماله کشی، سعی در توجیه کردنِ آن داشته باشند
-------------------------------------
‎امیدوارم این ریویو برایِ شما خردگرایان، مفید بوده باشهDownload The Book of Goddesses & Heroines PDF The Book of Goddesses & Heroines PDF
Download The Book of Goddesses & Heroines ERUB The Book of Goddesses & Heroines PDF
Download The Book of Goddesses & Heroines DOC The Book of Goddesses & Heroines PDF
Download The Book of Goddesses & Heroines TXT The Book of Goddesses & Heroines PDFRead information about the author

Ebook The Book of Goddesses & Heroines read Online! Patricia Monaghan was a poet, a writer, a spiritual activist, and an influential figure in the contemporary women's spirituality movement.


Reviews of the The Book of Goddesses & Heroines


MICHAEL

A book that impressed me to the depths of my soul.

CHARLIE

One of my favorite

ROSE

It reads on one breath.

LEWIS

The book liked more than the previous

ANNABELLE

Fantastic book!
Add a comment
Download EBOOK The Book of Goddesses & Heroines by Patricia Monaghan Online free

PDF: the-book-of-goddesses-amp-heroines.pdf The Book of Goddesses & Heroines PDF
ERUB: the-book-of-goddesses-amp-heroines.epub The Book of Goddesses & Heroines ERUB
DOC: the-book-of-goddesses-amp-heroines.doc The Book of Goddesses & Heroines DOC
TXT: the-book-of-goddesses-amp-heroines.txt The Book of Goddesses & Heroines TXT