Read Arabowie by Janusz Danecki Free Online


Ebook Arabowie by Janusz Danecki read! Book Title: Arabowie
The author of the book: Janusz Danecki
Edition: Państwowy Instytut Wydawniczy
Date of issue: December 2001
ISBN: 8306028783
ISBN 13: 9788306028782
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 987 KB
City - Country: No data
Loaded: 1744 times
Reader ratings: 5.5

Read full description of the books:Janusz Danecki (ur. 6 października 1946 w Katowicach) jest polskim arabistą i islamistą, językoznawcą i literaturoznawcą. Pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

W latach 1964-1969 studiował arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Był uczniem prof. Józefa Bielawskiego. W roku 1971 przebywał na Uniwersytecie Kairskim i Uniwersytecie Al-Azhar. Następnie w 1976 obronił doktorat z zakresu językoznawstwa arabskiego, a w 1982 habilitował się z zakresu klasycznej kultury arabskiej i muzułmańskiej. Od 1989 posiada tytuł profesora.

W latach 1982-2006 był kierownikiem Zakładu Arabistyki i Islamistyki UW, którego pracownikiem naukowym jest do dzisiaj. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa arabskiego, dialektologii języka arabskiego, islamistyki oraz muzułmańskiej myśli politycznej. Od 2006 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W roku 1993 założył czasopismo naukowe Studia Arabistyczne i Islamistyczne o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Janusz Danecki jest tłumaczem literatury arabskiej klasycznej i współczesnej, a także literatury specjalistycznej (orientalistycznej) z języków europejskich takich jak: niemiecki, angielski, francuski. Poza wyżej wymienionymi językami europejskimi zna jeszcze m.in. rosyjski, hiszpański, włoski, szwedzki oraz fiński. Dodatkowo posiada podstawową znajomość kilku języków orientalnych: suahili, hebrajski, birmański, perski, turecki oraz urdu.

Danecki wraz z dr Jolantą Kozłowską jako pierwsi w Polsce napisali Słownik arabsko-polski (Warszawa 1996), który charakteryzuje się nietypowym układem haseł w porównaniu do innych słowników arabskich. Autorzy ułożyli wszystkie hasła alfabetycznie, a nie rdzeniowo. Druga część słownika - polsko-arabska nie została dokończona, a poszczególne jej części są dostępne w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Danecki napisał też dwutomową pracę pt. Gramatyka języka arabskiego (Warszawa 2001). Z zakresu islamistyki najbardziej znana jest książka Podstawowe wiadomości o islamie (Warszawa 2008), która do tej pory jest największym studium na temat islamu w Polsce. Janusz Danecki jest także autorem ponad stu artykułów naukowych w wielu czasopismach międzynarodowych.


Download Arabowie PDF Arabowie PDF
Download Arabowie ERUB Arabowie PDF
Download Arabowie DOC Arabowie PDF
Download Arabowie TXT Arabowie PDFRead information about the author

Ebook Arabowie read Online! Janusz Danecki (ur. 6 października 1946 w Katowicach) jest polskim arabistą i islamistą, językoznawcą i literaturoznawcą. Pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

W latach 1964-1969 studiował arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Był uczniem prof. Józefa Bielawskiego. W roku 1971 przebywał na Uniwersytecie Kairskim i Uniwersytecie Al-Azhar. Następnie w 1976 obronił doktorat z zakresu językoznawstwa arabskiego, a w 1982 habilitował się z zakresu klasycznej kultury arabskiej i muzułmańskiej. Od 1989 posiada tytuł profesora.

W latach 1982-2006 był kierownikiem Zakładu Arabistyki i Islamistyki UW, którego pracownikiem naukowym jest do dzisiaj. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa arabskiego, dialektologii języka arabskiego, islamistyki oraz muzułmańskiej myśli politycznej. Od 2006 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Filologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W roku 1993 założył czasopismo naukowe Studia Arabistyczne i Islamistyczne o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Janusz Danecki jest tłumaczem literatury arabskiej klasycznej i współczesnej, a także literatury specjalistycznej (orientalistycznej) z języków europejskich takich jak: niemiecki, angielski, francuski. Poza wyżej wymienionymi językami europejskimi zna jeszcze m.in. rosyjski, hiszpański, włoski, szwedzki oraz fiński. Dodatkowo posiada podstawową znajomość kilku języków orientalnych: suahili, hebrajski, birmański, perski, turecki oraz urdu.

Danecki wraz z dr Jolantą Kozłowską jako pierwsi w Polsce napisali Słownik arabsko-polski (Warszawa 1996), który charakteryzuje się nietypowym układem haseł w porównaniu do innych słowników arabskich. Autorzy ułożyli wszystkie hasła alfabetycznie, a nie rdzeniowo. Druga część słownika - polsko-arabska nie została dokończona, a poszczególne jej części są dostępne w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Danecki napisał też dwutomową pracę pt. Gramatyka języka arabskiego (Warszawa 2001). Z zakresu islamistyki najbardziej znana jest książka Podstawowe wiadomości o islamie (Warszawa 2008), która do tej pory jest największym studium na temat islamu w Polsce. Janusz Danecki jest także autorem ponad stu artykułów naukowych w wielu czasopismach międzynarodowych.


Reviews of the Arabowie


GEORGE

An enticing cover and a controversial story.

ALFIE

The book is very deep! Tip for Reading.

BELLA

This book will make you shudder, infiltrate, and change your mind about this crazy world.

KIAN

There are clear drawbacks

SIENNA

Why is she out! It must be endless!
Add a comment
Download EBOOK Arabowie by Janusz Danecki Online free

PDF: arabowie.pdf Arabowie PDF
ERUB: arabowie.epub Arabowie ERUB
DOC: arabowie.doc Arabowie DOC
TXT: arabowie.txt Arabowie TXT